Integritets- och cookiespolicy

Bröllopsklänning

Vem är jag?

Min hemsida är https://www.sannadolckwall.se. Jag driver ett företag som bland annat utför bröllopsfotograferingar.

Hur hanteras dina personuppgifter?

GDPR – Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018 och ersätter Personuppgiftslagen (PUL). Dataskyddsförordningen innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter.

Fotograf Sanna Dolck Wall är ansvarig för den information Fotografen bearbetar i samband med fotografering. Denna information innefattar bild på dig/porträtt, ditt namn, din e-postadress, din postadress, telefonnummer och används på följande sätt:

Jag använder hårddiskar och extern server för att lagra bilder, mottagarlistor för e-postutskick och fakturauppgifter i kundregister. Jag lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. All information lagras på en säker server med syfte att:

 • Lagra bilder för det fall att du som kund vill ha ytterligare tillgång till dem.
 • Publicera bilderna på min egen hemsida/sociala medier/annan marknadsföring för att visa mitt arbete.
 • Distribuera nyhetsbrev.
 • Skicka faktura via e-post.

Vilka personuppgifter behandlar Fotograf Sanna Dolck Wall om dig?

 • När du skickar din förfrågan samlas förnamn, efternamn, telefonnummer och e-postadress in, så att jag ska ha möjlighet att återkomma till er.
 • Om du blir min kund så samlar jag även in adressuppgifter och övrigt kring din beställning. Dessa personuppgifter samlas enbart in för att kunna ta betalt och leverera det du har beställt.
 • Om du kontaktar mig så samlar jag in namn och e-postadress.
 • Personuppgifter används vid fakturering och bokföring som sparas enligt bokföringslagen.
 • När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlas de uppgifter som visas i kommentarsformuläret in, samt besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.

Den rättsliga grunden för bearbetningen av dina personuppgifter är det avtal vi ingått vid fototillfället eller i samband med detta. Jag sparar dina personuppgifter i minst 7 år efter att jag fakturerat dig eller den tid som krävs enligt Bokföringslagen.

Vilka lämnar jag ut personuppgifter till?

Jag delar personuppgifter med andra aktörer när det behövs för ett specificerat ändamål. I flera fall anlitas underleverantörer, dessa kommer att ta del av personuppgifterna i egenskap av personuppgiftsbiträden. Det innebär att de endast får använda sig av uppgifterna för mina ändamål, de får inte använda dem för något eget syfte eller vinning och de skall också följa regler kring personuppgifter. Dessa typer av underleverantörer kan vara exempelvis underleverantörer för fakturering och leverans av varor, för IT-drift och IT-stöd, för fakturering och för bokföring. 

Du har rätt att efter begäran få ta del av de personuppgifter som finns registrerade om dig. Om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande har du rätt att begära att uppgifterna rättas eller raderas.

Vill du veta mer?

Vill du ha mer information, ändra dina uppgifter eller anmäla att du inte vill att jag lagrar uppgifter om dig enligt ovan är du välkommen att kontakta mig på e-post på: sanna@sannadolckwall.se. Denna integritetspolicy är ett levande dokument och innehållet kan komma att uppdateras. Policyn är senast uppdaterad 2019-01-21.

Cookies

Så här används cookies på den här sidan:

 • För att med Google analytics och WordPress kunna analysera, mäta och optimera besökstrafiken till hemsidan.

 • För att formulär som du fyllt i inte ska tömmas när du går bakåt från en sida och sedan tillbaka igen.
 • För att med hjälp av Meta kunna anpassa marknadsföringen.