160709_FotografSannaDolck_Färöarna_MartaGustav_102