Mikaela och Pierre, Svarta Örnshuset, Halmstad.Foto: Sanna Dolck